LOADING...

Hà Xuân Minh
東京デザイン専門学校
"Công ty tốt, giá cả hợp lý và quan tâm học sinh tới khi tốt nghiệp chứ không phải qua rồi bỏ như nhiều công ty khác. Việc học ổn, nhưng nếu làm nhiều việc thì vào lớp mệt không có sức học. Mới qua các bạn nên tập trung học tiếng Nhật cho thật tốt để kiếm được..." "Công ty tốt, giá cả hợp lý và quan tâm học sinh tới khi tốt nghiệp chứ không phải qua rồi bỏ như nhiều công ty khác. Việc học ổn, nhưng nếu làm nhiều việc thì vào lớp mệt không có sức học. Mới qua các bạn nên tập trung học tiếng Nhật cho thật tốt để kiếm được..."

MORE

Dương Thị Cẩm Thuyền
芦屋国際学院
"1 năm trường tổ chức 2 đợt dã ngoại: Hè là đi biển và ăn thịt nướng (cái này trường cung cấp), Thu thì sẽ đi Kyoto ngắm lá đỏ. Đa số các trường đều dạy chương trình Minna no Nihongo nhưng trường này dạy chương trình khác. Chương trình khá mới, cũng khá thú vị..." "1 năm trường tổ chức 2 đợt dã ngoại: Hè là đi biển và ăn thịt nướng (cái này trường cung cấp), Thu thì sẽ đi Kyoto ngắm lá đỏ. Đa số các trường đều dạy chương trình Minna no Nihongo nhưng trường này dạy chương trình khác. Chương trình khá mới, cũng khá thú vị..."

MORE

Hoàng Quốc Hướng
エール学園日本語教育学科
"Công ty Hoa Sen làm giấy tờ cẩn thận, chu đáo, nhiệt tình. Nhờ có Hoa Sen mà em được học tại một trường tốt, giáo viên nhiệt tình, giúp đỡ học sinh hết mình. Muốn cảm ơn anh chị nhiều lắm. Sang bên này vừa học vừa làm cũng hơi vất vả, nhưng quan trọng là..." "Công ty Hoa Sen làm giấy tờ cẩn thận, chu đáo, nhiệt tình. Nhờ có Hoa Sen mà em được học tại một trường tốt, giáo viên nhiệt tình, giúp đỡ học sinh hết mình. Muốn cảm ơn anh chị nhiều lắm. Sang bên này vừa học vừa làm cũng hơi vất vả, nhưng quan trọng là..."

MORE